Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Εξέταστη του νερού της Αθήνας με τη χρήση του Συνχρόμετρου

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης του νερού βρύσης στην Αθήνα με τη χρήση του συνχρόμετρου που έχουν γίνει από εμένα .Τα αποτελέσματα έχουν τσεκαριστεί 3 φορές . Δεν εξέτασα για χλώριο γιατί εννοείται πως υπάρχει στο νερό όπως και για φθόριο λόγω έλλειψης δείγματος αυτού του στοιχείου .

PCB's Θετικό

Benzene Aρνητικό

Azo dyes Αρνητικό

Ισοπροπυλική Αλκοόλη Θετικό

Asbestos Αρνητικό

Wheel Bearing Grease Θετικό

Laundry Bleach Αρνητικό

Βαρέα Μέταλλα Θετικό

Τα βαρέα μέταλλα που προέκυψαν θετικά ήταν : Υδράργυρος , Νικέλιο , Μόλυβδος , Βανάδιο , Αλουμίνιο , Θούλιο .


Παράσιτα θετικά στο νερό :

- Ascaris Megalocefalus
- Ascaris Lumricoides

Βακτήρια θετικά στο νερό :
- Pneymonocistis carinii
- Eschercia coli
- Shigella sonnei
- Streptococcus Mixed
- Salmonella parathyphi
- Penecillium

Αυτά τα αποτελέσματα έχουν προκύψει με τη χρήση του συνχρόμετρου και δεν αποτελούν εγκεκριμένο μέσο διάγνωσης ή θεραπείας . Τα παραθέτω εδώ για όσους έχουν ενδιαφέρον στις έρευνες της Clark . Περισσότερες πληροφορίες για τις τοξίνες στο νερό μπορεί να βρει κάποιος στα βιβλία της .

Το νερό που εξετάστηκε όταν εκτέθηκε στο θετικό κύμα που παράγει ένα zapper για δέκα λεπτά προέκυψε αρνητικό σε όλα τα παθογόνα και τις τοξίνες εκτός από τα βαρέα μέταλλα .
Για την κατασκευή και τη χρήση ενός τέτοιου zapper για τον ενεργειακό καθαρισμό νερού και τροφίμων μπορεί κάποιος να βρει στο βιβλίο της Clark "Τhe cure of HIV/AIDS " .

Τα πρωτόκολλα της Ηulda Clark ( μέρος τρίτο ) -Βιοηλεκτρονικές συσκευές

Σημαντικό μέρος των θεραπειών που προτείνει η dr Clark αποτελούν ηλεκτρονικές συσκευές για το καθαρισμό του σώματος από παράσιτα και τοξίνες .

Η Clark δεν ήταν η πρώτη γιατρός που χρησιμοποίησε τέτοιες μεθόδους . Αρκετές δεκαετίες πιο πριν ο dr Royal Rife είχε ανακαλύψει πως κύματα που εκπέμπουν σε ορισμένες συχνότητες μπορούν να σκοτώσουν παθογόνα χωρίς παρενέργειες . Μάλιστα είχε χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές για να εξολοθρεύει με επιτυχία καρκινικά κύτταρα .

Η θεωρία πίσω από αυτές τις μεθόδους βρίσκεται στο γεγονός πως κάθε ουσία ή οργανισμός δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα ή σε ένα συγκεκριμένο πεδίο συχνοτήτων . Πχ έχει βρεθεί πως το παράσιτο Fasciolopsis Buski δονείται στην συχνότητα περίπου των 434ΚΗz . Όταν τώρα αυτή η συχνότητα περάσει μέσα στο σώμα μας μέσω μιας γεννήτριας συχνοτήτων για μερικά λεπτά το παράσιτο αυτό εξολοθρεύεται .Αυτό συμβαίνει λόγο συντονισμού όπως ακριβώς ένας υψηλός διαπεραστικός ήχος μπορεί να σπάσει ένα γυαλί . Έρευνες σε εργαστήρια έχουν αποδείξει πως πραγματικά αυτό συμβαίνει .

Σήμερα είναι γνωστές οι συχνότητες πολλών παθογόνων και ουσιών για τη χρήση σε έρευνες τόσο από εναλλακτικούς θεραπευτές όσο και από κλασσικούς γιατρούς .

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε pdf αρχεία με αυτές τις συχνότητες .

http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/index.htm


Για να μπορέσει να κάνει χρήση αυτών των δεδομένων χρειάζεται κάποιος να διαθέτει μια γεννήτρια συχνοτήτων που να εκπέμπει κύματα από 0hz μέχρι 1MHz και να μπορεί να παράγει θετικά τετραγωνικά κύματα καθώς και ημιτονοειδή κύματα .Τότε μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα συχνοτήτων ανάλογα με την πάθηση ή να σκοτώσει παθογόνους οργανισμούς αφού πρώτα τους έχει εντοπίσει με τη χρήση κάποιας μεθόδου διάγνωσης .

Επειδή αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες θεραπευτές η Clark επινόησε το zapper . Το zapper βασίζεται στη τυχαία ανακάλυψη της Clark πως τα 100 % θετικά τετραγωνικά κύματα μπορούν να σκοτώσουν όλα τα παθογόνα ανεξάρτητα της συχνότητας που εκπέμπουν .

Αν και όλες οι συχνότητες φαίνεται να είναι αποτελεσματικές η Clark συστήνει στα βιβλία της να χρησιμοποιείται η συχνότητα των 30,000 Hz . Στο εμπόριο σήμερα είναι διαθέσιμα πολλά είδη zapper σε διάφορες συχνότητες και με πρόσθετα χαρακτηριστικά για να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα τους .

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των zapper είναι πως πρέπει να εκπέμπουν γύρω από μία και μόνο μια συχνότητα και να παράγουν ένα εντελώς θετικό τετραγωνικό κύμα . Αντίθετα μια γεννήτρια συχνοτήτων μπορεί να παράγει οποιαδήποτε συχνότητα μέσω διαφόρων ειδών κυμάτων .

Το πρόγραμμα θεραπείας που προτείνει η Clark διαρκεί 61 λεπτά και έχει ως εξής : 7 λεπτά εκπομπής κυμάτων που ακολουθούνται από μια διακοπή 20 λεπτών . Σε αυτό το στάδιο εξολοθρεύονται όλα τα παράσιτα . Δεύτερη εκπομπή κυμάτων για άλλα 7 λεπτά . Στο δεύτερο αυτό στάδιο σκοτώνονται τα βακτήρια που έχουν απελευθερωθεί από τα νεκρά παράσιτα . Ακολουθείται μια παύση για 20 λεπτά και μετά μια τρίτη και τελευταία εκπομπή της συχνότητας για 7 λεπτά . Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο σκοτώνονται οι ιοί που έχουν ξεφύγει από τα νεκρά βακτήρια του προηγούμενου σταδίου .

Η εκπομπή κυμάτων στο σώμα γίνεται μέσω ηλεκτροδίων από χαλκό ή κάποιο άλλο υλικό με αρκετή αγωγιμότητα. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί την ελάχιστη χρήση που μπορεί να κάνει κάποιος με το zapper . Δεν είναι όμως αρκετό γιατί στις μέρες πολλοί ασθενείς έχουν συσσωρευμένες τοξίνες γύρω από τους καρπούς και τα χέρια που εμποδίζουν το κύμα να εισέλθει ικανοποιητικά το σώμα .Επίσης το zapper έχει το μειονέκτημα να μπορεί να εξολοθρεύει παθογόνα κυρίως στο αίμα και στη λέμφο αλλά δεν μπορεί να εισχωρήσει σε περιοχές όπως οι εντερικές κοιλότητες ή ιστοί οργάνων . Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται πλέον μια άλλη μέθοδο , το plate zapping .