Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Εξέταστη του νερού της Αθήνας με τη χρήση του Συνχρόμετρου

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης του νερού βρύσης στην Αθήνα με τη χρήση του συνχρόμετρου που έχουν γίνει από εμένα .Τα αποτελέσματα έχουν τσεκαριστεί 3 φορές . Δεν εξέτασα για χλώριο γιατί εννοείται πως υπάρχει στο νερό όπως και για φθόριο λόγω έλλειψης δείγματος αυτού του στοιχείου .

PCB's Θετικό

Benzene Aρνητικό

Azo dyes Αρνητικό

Ισοπροπυλική Αλκοόλη Θετικό

Asbestos Αρνητικό

Wheel Bearing Grease Θετικό

Laundry Bleach Αρνητικό

Βαρέα Μέταλλα Θετικό

Τα βαρέα μέταλλα που προέκυψαν θετικά ήταν : Υδράργυρος , Νικέλιο , Μόλυβδος , Βανάδιο , Αλουμίνιο , Θούλιο .


Παράσιτα θετικά στο νερό :

- Ascaris Megalocefalus
- Ascaris Lumricoides

Βακτήρια θετικά στο νερό :
- Pneymonocistis carinii
- Eschercia coli
- Shigella sonnei
- Streptococcus Mixed
- Salmonella parathyphi
- Penecillium

Αυτά τα αποτελέσματα έχουν προκύψει με τη χρήση του συνχρόμετρου και δεν αποτελούν εγκεκριμένο μέσο διάγνωσης ή θεραπείας . Τα παραθέτω εδώ για όσους έχουν ενδιαφέρον στις έρευνες της Clark . Περισσότερες πληροφορίες για τις τοξίνες στο νερό μπορεί να βρει κάποιος στα βιβλία της .

Το νερό που εξετάστηκε όταν εκτέθηκε στο θετικό κύμα που παράγει ένα zapper για δέκα λεπτά προέκυψε αρνητικό σε όλα τα παθογόνα και τις τοξίνες εκτός από τα βαρέα μέταλλα .
Για την κατασκευή και τη χρήση ενός τέτοιου zapper για τον ενεργειακό καθαρισμό νερού και τροφίμων μπορεί κάποιος να βρει στο βιβλίο της Clark "Τhe cure of HIV/AIDS " .

Δεν υπάρχουν σχόλια: